Projekt Powiatu Rzeszowskiego – Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnie poprzez rozbudowę infrastruktury, doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”

swiss

W dniu 7 listopada 2014 roku Powiat Rzeszowski podpisał umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnie poprzez rozbudowę infrastruktury, doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”, dofinansowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata 2012 – 2016.
Miejscem realizacji projektu był Dom Pomocy Społecznej w Górnie.
Głównym celem projektu była poprawa dostępności i jakości usług w zakresie pomocy społecznej.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 519 404,61 PLN, z czego kwota dofinansowania to 1 283 870,50 PLN (366 297 CHF).
Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31.08.2015r.
Zakres projektu składał się z dwóch komponentów, obejmujących część inwestycyjną oraz wydatki nieinwestycyjne.
Komponent 1 przewidywał zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie infrastruktury oraz zakup nowoczesnego sprzętu. Projekt obejmował rozbudowę instalacji solarnej na dachu budynku technicznego zasilającą ciepłą wodę użytkową, przebudowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie przebudowy przyłączy elektroenergetycznych nN z napowietrznych na kablowe do budynków, budowę przyłączy kanalizacji teletechnicznej, modernizację oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, modernizację oświetlenia nocnego w części budynków, instalację monitoringu w części budynków. Część inwestycyjna projektu przewidywała również montaż obiektów rekreacyjnych dla pensjonariuszy takich jak: altany, urządzenia rehabilitacyjne terenowe, stoliki, ławki. Celem usunięcia parkujących na alejkach samochodów utworzono miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
Działania inwestycyjne dotyczyły również dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, m. in.: łóżek rehabilitacyjnych z materacami przeciwodleżynowymi, łóżek transportowo – kąpielowych, foteli prysznicowych na kółkach, wózków inwalidzkich, wózków inwalidzkich leżakowych, balkoników różnych typów, dostawy i montażu zestawów komputerowych, stanowisk pod komputery oraz krzeseł komputerowych, sprzętu gastronomicznego, pojazdów elektrycznych, ciągnika komunalnego z osprzętem, dostawy 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zakupu kosiarki.
Działania inwestycyjne prowadzone były w okresie od kwietnia 2015r. do sierpnia 2015r.

Komponent 2 obejmował szkolenia personelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami domu pomocy społecznej. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono 9 szkoleń.
Szkolenia przeprowadzono w okresie:
– od 9 do 20 lutego – 16-godzinne szkolenie „Higiena i pielęgnacja osób obłożnie chorych” (5 grup po 10 osób),
– od 3 marca do 30 kwietnia – 38 godzinne szkolenie „Kurs nauki pływania, pierwsza pomoc” (1 grupa 5 – osobowa),
– od 25 marca do 20 maja – 80-godzinne szkolenie „Język migowy” (1 grupa 5 osobowa),
– od 17 do 24 marca – 8-godzinne szkolenie „Zagrożenia w pracy opiekuna osób psychicznie chorych w domu pomocy społecznej” (3 grupy po 10 osób),
– od 17 do 24 marca – 8-godzinne szkolenie „Postępowanie z agresywnym mieszkańcem DPS” (2 grupy po 10 osób),
– od 5 do 6 marca – 8-godzinne szkolenie „Ubezwłasnowolnieni mieszkańcy DPS” (1 grupa 10-osobowa),
– od 5 do 6 marca – 8-godzinne szkolenie „Depozyty zmarłych mieszkańców DPS” (1 grupa 5-osobowa),
– od 4 do 7 maja – 8-godzinne szkolenie „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia” (2 grup po 20 osób),
– od 3 do 4 sierpnia – 8-godzinne szkolenie „ Aktywizacja ruchowa (przygotowanie do prowadzenia zajęć na wolnym powietrzu” (1 grupa 6-osobowa).

szkolenie górno

Projekt przewidywał również działania dotyczące informacji i promocji. W ramach promocji wykonano tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, naklejki informacyjne, wystawę w siedzibie Beneficjenta dot. projektu oraz opublikowano w Gazecie Codziennej NOWINY 2 artykuły promujące projekt.
Realizacja projektu przez Powiat Rzeszowski umożliwiła modernizację obiektów, zakupy inwestycyjne, zagospodarowanie terenu pod kątem osób niepełnosprawnych, poszerzenie zakresu wiedzy personelu i podwyższenie świadomości oraz poprawę jakości obsługi podopiecznych, co ma wpływ na jakość życia mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, a także poprawę warunków pracy personelu.

W ramach oszczędności po przetargach zakupiono:
1.  kotły warzelne (2 szt),
2.  patelnia elektryczna (1 szt.),
3.  szatkownica do warzyw (1 szt.),
4.  zmywarka z funkcją wyparzania (2 szt.),
5.  samochód do przewozu osób niepełnosprawnych,
6.  ciągnik rolniczy z pługiem śnieżnym i zamiatarką,
7.  przyczepa rolnicza,
8.  pralnica,
9.  wózki „melexy” (2 szt.),
10. dla wszystkich mieszkańców zakupiono komplety dresów, torby sportowe, kubki.

Zobacz w galerii

Więcej informacji o Polsko – Szwajcarskim Programie Współpracy można uzyskać na stronachwww.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Skip to content